Венчурні операції

Венчурні операції – грошові операції та операції з цінними паперами, пов'язані і кредитуванням і фінансуванням технічних нововведень, наукових досліджень і розробок, впровадженням винаходів і відкриттів. Проводяться переважно інноваційними банками і пов'язані з високим ризиком.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.