Гіпотеза абсолютного доходу

Гіпотеза абсолютного доходу – обґрунтоване Дж. Кейнсом положення про те, що споживчі витрати індивідів та домогосподарств залежать від (є функцією) їх особистого доходу. Ця залежність виявляється в тому, що будь-яка зміна величини доходу, адекватна їй зміна обсягів споживання є меншою, а отже, гранична схильність до споживання менша одиниці, гранична схильність до споживання повинна бути меншою від середньої схильності до споживання. Із зростанням величини доходів гранична схильність до споживання повинна зменшуватися.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.