Гіпотеза подвійного рішення

Гіпотеза подвійного рішення – положення кейнсіанської теорії, згідно з яким звичайні функції попиту і пропозиції не дають надійних сигналів для забезпечення рівноваги на ринку. Ці функції показують лише обсяги товарів та послуг, які продавці та покупці хочуть поміняти за наявних у них доходів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.