Детезаврація

Детезаврація – (лат. de – відміна і thesaures – скарб) – використання нагромаджених коштів на інвестиційні потреби та опосередковано на збільшення грошової маси в обігу. За золотого стандарту із скороченням виробництва й обігу товарів частина грошей ставала зайвою, перетворювалася на скарб, а зі зростанням виробництва й обігу товарів частина скарбів перетворювалася на гроші, що слугувало засобом стихійного регулювання грошового обігу. Після припинення в 30-х XX ст. розміну банкнот на золото у багатьох країнах до другої половини 70-х було заборонено приватне володіння золотом, що прискорило його приватну тезаврацію. Після скасування цих обмежень значно зріс попит на золото приватних тезавраторів, відповідно зросли й ціни на нього.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.