Девізи

Девізи – платіжні засоби, за допомогою яких здійснюють міжнародні розрахунки. До них належать перекази, чеки, векселі, акредитиви, платіжні вимоги, платіжні доручення, іноземні банкноти та іноземні монети. Усі девізи, крім банкнот і монет, можуть бути виражені в іноземній валюті. Банки, що здійснюють валютні операції, здійснюють також купівлю і продаж девізів, виражених в іноземних валютах за курсом цих валют, який встановлюється в день проведення валютної операції. Купівля-продаж банками девізів в національній валюті здійснюється за номіналом. За проведення таких операцій банки беруть незначну комісійну плату.

 

Операції банків з девізами мають місце здебільшого в розрахунках у сфері зовнішньої торгівлі, міграції капіталу, іноземного туризму. Купівля-продаж девізів пов'язані також з валютним арбітражем (купівлею-продажем іноземної валюти і наступним її продажем для отримання прибутків від різниці валютних курсів), придбанням стабільної іноземної валюти з метою гарантії від втрати на різниці курсів. Центральні банки і державні скарбниці здійснюють купівлю-продаж девізів з метою проведення валютної політики.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.