Дезінтермедіація

Дезінтермедіація – 1) відмова від посередництва банків на ринку позичкових капіталів на користь прямого випуску цінних паперів, 2) вилучення клієнтами депозитів із банку для інвестицій в інші грошові операції в період зростання відсоткових ставок, 3) відплив частини кредитних ресурсів за межі банківської системи країни, 4) неспроможність фінансових інститутів виконувати свої посередницькі функції.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.