Дебет

Дебет – це:

  1. у бухгалтерському обліку – будь-яка сума, що занесена до звітності і збільшує баланс рахунку активів та знижує баланс рахунку пасивів. Всі рахунки активів і витрат, як правило, мають дебіторський баланс, всі рахунки пасиву, капіталу й доходу мають кредитний баланс,
  2. у цінних паперах – частина ціни купівлі акцій, облігацій або товарно-сировинної продукції, що покривається кредитом, який брокер надає клієнтам, котрі здійснюють купівлю цінних паперів під заставу,
  3. у страхуванні – перелік страхових внесків, який складає страховий агент у галузі страхування життя, для наступного збирання цих внесків.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.