Дуополія

Дуополія (лат. duo – два і гр. p?les – продавець) – ринок, контрольований двома продавцями певного товару чи послуги, не пов'язаними між собою домовленостями про ціни, ринки збуту, пільги тощо.

Дуополія – найпростіший вид олігополії. Трапляється рідко, переважно існує як проміжний (перехідний) стан до: 1) численнішої олігополії (уряди за допомогою антимонопольної політики намагаються забезпечити існування в кожній галузі не менше 5-6 виробників), 2) "лідерства в цінах", коли виробники досягають мовчазної згоди щодо цін, 3) таємної картельної угоди, про можливість створення якої, навіть за більшої кількості олігополістів, застерігають західні економісти.

 

Дуополія існує й тоді, коли один із учасників угоди відмовляється від неї і починає боротьбу за поліпшення своїх позицій або усунення суперника з ринку. Вивчення дуополії започаткував французький економіст А. Курно (1838) за допомогою власної математичної моделі її призначення – показати механізм прийняття фірмами рішень щодо обсягів виробництва, які максимізують їх прибутки. У моделі кожна фірма приймає обсяги виробництва конкурента за сталі й, виходячи з цього, визначає свою виробничу програму. Послідовники Курно вважали, що більш динамічними, ніж обсяги виробництва, є ціни їх модель показує цінові реакції конкурентів на дії один одного. Логіку поведінки фірм можна найкраще зрозуміти, припустивши існування на ринку лише однієї фірми. Будучи монополістом, вона встановлює на свій товар. Ціну, що максимізує її прибуток, наприклад на рівні 50 дол. Згодом з'являється друга фірма і визначає ціну на свій аналогічний товар у 45 дол. З появою конкурента перша фірма теж знизить ціну. Так само вчинить друга фірма. Внаслідок цього встановлюється рівновага – ціна, яка задовольняє обидві сторони. Рівновага Курно має стабільний характер. Ніхто не зацікавлений змінювати ситуацію, оскільки це лише погіршить його позиції. Аналіз поведінки дуополістів має не лише теоретичне значення як крок до розуміння складніших олігопольних ситуацій – дуополія є механізмом знаходження оптимальних обсягів виробництва і рівноважної ціни на дуопольних ринках.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.