Договір

Договір – двостороння або багатостороння добровільна угода між економічними суб'єктами щодо прав і обов'язків кожного з учасників. Договір називають ще контрактом.

Авторський договір – угода між автором твору або винаходу із видавцями, виконавцями, користувачами, в якому визначаються умови використання творів чи винаходу. Авторський договір охороняються авторським правом. Використання творів іншими особами допускається лише на підставі договору з автором або його правонаступниками.

Господарський договір – договір, укладений між підприємствами, компаніями га організаціями для обслуговування й забезпечення їх господарської діяльності. Основні види господарських договорів: договір постачання, договір підряду на будівництво, договір на перевезення вантажів.

Договір контрактації – договір, згідно з яким виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати й заготівельникові у власність, а заготівельник (контрактант) – сприяти виробникам у виробництві необхідної продукції, приймати її та оплачувати за визначеною ціною.

Договір на користь третьої особи – договір між двома сторонами, згідно з яким його виконання може вимагати як особа, що уклала договір, так і третя особа, на користь якої обумовлено виконання.

Договір оренди – договір між власником майна, який здає його в оренду, та особою, яка бере це майно в оренду, про плату за тимчасове володіння і користування цим майном.

Договір підряду – договір, згідно з яким підрядник зобов'язується виконати певну роботу на замовлення другої сторони (із власних або матеріалів замовника) і здати її. Результат роботи оцінює замовник і оплачує її.

Договір постачання – договір, згідно з яким постачальник зобов'язується в обумовлений термін передати твар покупцю, а покупець – прийняти його й оплатити.

Договір про наміри – попередній договір, в якому фіксуються взаємні побажання і наміри сторін співпрацювати на договірній основі, а в майбутньому укласти конкретний договір.

Договір про патентну кооперацію – міжнародний договір у межах Паризької Конвенції про охорону промислової власності, мета якого – уникнути дублювання процесу опрацювання заяв на один і той же винахід національними патентними відомствами, а також спростити охорону винаходів у цих країнах. З цією метою здійснюється міжнародна експертиза заявленого винаходу, збір і розповсюдження науково-технічної інформації, організація технічної допомоги через міжнародні публікації, заявки на винаходи, удосконалення національних патентних служб та ін.

Договір про спільну діяльність – договір, на основі якого зацікавлені сторони здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи внаслідок об'єднання майна, грошових засобів або без такого об'єднання.

Договір страхування – це договір, згідно з яким страхувач бере на себе зобов'язання за обумовлену винагороду компенсувати збитки страхувальника, заподіяні внаслідок зазначених у договорі випадків.

Колективний договір – договір між власником або адміністрацією підприємства, з одного боку, і трудовим колективом в особі профспілкового комітету – з іншого щодо умов праці та оплати робочої сили в робочий та позаробочий час.

Кореспондентський договір – договір між банками всередині країни та за кордоном, відповідно до якого один із них виконує доручення іншого по розрахунках і платежах. При цьому банки обмінюються зразками підписів посадових осіб і тарифами комісійної винагороди.

Ліцензійний договір – договір про надання прав на виробниче та комерційне використання винаходів, технічних знань, товарних знаків.

Рамковий договір – договір, який містить лише головні узгоджені умови угоди, що підлягають уточненню в процесі виконання робіт.

Трудовий договір – договір між власником підприємства або адміністраторами та найманим працівником про умови праці й оплату робочої сили.