Еквівалентні одиниці

Еквівалентні одиниці – міра виробничого випуску за певний період часу, вираженого в повністю закінчених і еквівалентних цілим виробничих одиницях. При цьому частково закінчена продукція перераховується в еквівалентні одиниці за допомогою коефіцієнта – відсотка закінчення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.