Ізокванта

Ізокванта – лінія, яка в теорії виробничих функцій показує різноманітні поєднання витрат (факторів виробництва), необхідних для виготовлення певної кількості продукції.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.