Інтерполяція

Інтерполяція – наближене відновлення функції. Однією з основних задач числового аналізує і функцій. На практиці для відновлення функції для всіх значень аргумента на заданому відрізку, коли відомі її значення в деякій скінченній кількості точок цього відрізка, використовують метод спостережень у натурному експерименті або вдаються до обчислень. У разі задання функції формулою, обчислення за якою трудомісткі, застосовують відносно просту формулу, розв'язок якої дає наближені значення заданої функції з потрібною наперед заданою точністю в будь-якій точці відрізка. Головна мета і –побудова інтерполянти, тобто отримання алгоритму, за яким можна економічно обчислити задану функцію для значень, яких немає у таблиці даних інтерполянти будують у вигляді лінійних комбінацій деяких елементарних функцій, переважно многочленів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.