Конвенціональні штрафи

Конвенціональні штрафи – повернення, компенсація збитків, заподіяних учасникові конвенції внаслідок невиконання або порушення умов договору іншим учасником. Конвенціональними штрафами є також втрачені вигоди.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.