Клан

Клан – рід або група родичів, об'єднаних різноманітними зв'язками, передусім економічними (фінансовими, торговельними та ін.).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.