Комплектація

Комплектація – своєчасне комплексне забезпечення створюваних об’єктів необхідними конструкціями, матеріалами, деталями та напівфабрикатами в чіткій технологічній послідовності й відповідно до темпів виконуваних робіт.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.