Аналіз використання матеріальних ресурсів

Ефективність використання матеріальних ресурсів визначається за допомогою системи техніко-економічних показників.

Загальні витрати на виробництво охоплюють всю кількість матеріальних ресурсів, витрачених підприємством.

Питомі витрати матеріальних ресурсів конкретного виду – це їхні середні витрати на одиницю виготовленої придатної продукції або на одиницю виконаної роботи.

Витрати палива на одиницю продукції. На підприємствах, які виготовляють однотипні вироби, цей показник встановлюється в розрахунку на одиницю продукції, що випускається, у натуральному вираженні (на 1 т чавуну, вапна, на 1000 штук цегли і т.д.). Там, де випускається широка номенклатура виробів, він встановлюється не за всією номенклатурою продукції, а за виробами-представниками.

Вихід придатного показує, наскільки ефективно витрачається сировина.

Коефіцієнт видобування продукту з вихідної сировини характеризує ступінь використання корисної речовини, яка міститься у відповідному виді вихідної сировини. З цією метою можуть використовуватися коефіцієнти розкрою, видаткові коефіцієнти й інші аналогічні показники.

Коефіцієнт корисного використання матеріальних ресурсів на виробництво конкретної продукції.

Видатковий коефіцієнт є відношенням норми витрат до чистої маси виробу.

Видатковий коефіцієнт є оберненою величиною коефіцієнта використання.

При кількісному вимірюванні ефективності використання матеріальних ресурсів оцінюється: співвідношення фактичних витрат матеріальних ресурсів і виконаного обсягу робіт (виготовленої продукції); обернене співвідношення матеріальних витрат і виготовленого продукту (виконаних робіт).

Для оцінки фактичної економії матеріальних ресурсів на підприємстві доцільно скористатися абсолютними і відносними показниками економії.