Варіанти управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем

Управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем може здійснюватися різними способами, з яких виділяють два основних, які принципово відрізняються один від одного.

Перший варіант називається «штовхаюча система» і є системою організації виробництва, у якій предмети праці, що надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються. Матеріальний потік «виштовхується» одержувачу по команді, яка надходить на передавальну ланку з центральної системи управління виробництвом.

Штовхаючі моделі управління потоками характерні для традиційних методів організації виробництва. Можливість їхнього застосування для логічної організації виробництва з'явилася у зв'язку з масовим поширенням обчислювальної техніки. Ці системи, перші розробки яких відносять до 60-х років, дозволили погоджувати й оперативно коректувати плани і дії всіх підрозділів підприємства – постачальницьких, виробничих і збутових, з урахуванням постійних змін у реальному масштабі часу.

Штовхаючі системи здатні за допомогою мікроелектроніки пов'язати складний виробничий механізм у єдине ціле, проте мають природні межі своїх можливостей. Параметри «виштовхуваного» на ділянку матеріального потоку оптимальні настільки, наскільки управляюча система в змозі врахувати й оцінити усі фактори, які впливають на виробничу ситуацію на цій ділянці. Проте чим більше факторів по кожній з численних ділянок підприємства повинна враховувати управляюча система, тим досконаліше і дорожче повинне бути її програмне, інформаційне і технічне забезпечення.

Другий варіант заснований на принципово іншому способі управління матеріальним потоком. Він зветься «тягнуча система» і є системою організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Тут центральна система управління не втручається в обмін матеріальними потоками між різними ділянками підприємства, не встановлює для них поточних виробничих завдань. Виробнича програма окремої технологічної ланки визначається розміром замовлення наступної ланки. Центральна система управління ставить завдання лише перед кінцевою ланкою виробничого технологічного ланцюга.