Інвестиційна стратегія і її формування

Інвестиційна діяльність підприємств, особливо у виробничих галузях, здійснюється досить тривалий період часу і тому повинна проводитися з урахуванням певної перспективи. Формування напрямків інвестиційної діяльності з урахуванням перспектив є процесом розробки інвестиційної стратегії.

Таким чином, інвестиційна стратегія – це процес формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання і вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення на базі прогнозування умов здійснення цієї діяльності з урахуванням кон'юнктури інвестиційного ринку і його окремих сегментів.

В умовах України, де ринкові умови господарювання змінюються дуже швидко, фінансова стійкість підприємств надто низька, а законодавча база не здійснена і постійно підлягає змінам, необхідне забезпечення гнучкого підходу до формування інвестиційної стратегії.

Основною передумовою для формування інвестиційної стратегії підприємства є його загальна стратегія економічного розвитку. Відносно неї інвестиційна стратегія має підлеглий характер і повинна узгоджуватися з нею за цілями і етапами здійснення. Таким чином, інвестиційна стратегія повинна розглядатися як частина єдиної стратегії діяльності підприємства. При цьому вона виступає як найважливіший фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства в майбутньому.

Процес формування інвестиційної стратегії реалізується по таких етапах:

 1. Визначення періоду реалізації інвестиційної стратегії. Цей етап містить такі складові частини:
  • прогнозування розвитку економіки в цілому й інвестиційному ринку зокрема;
  • встановлення періоду, який відповідає базовій стратеги підприємства;
  • урахування галузевої приналежності підприємства;
  • урахування розміру підприємства, його потужностей і темпів розвитку.
 2. Визначення стратегічних цілей розвитку інвестиційної діяльності підприємства. Даний етап містить такі частини:
  • забезпечення приросту капіталу й активів;
  • підвищення рівня рентабельності інвестиційної діяльності;
  • оптимізація пропорцій у структурі реального і фінансового інвестування;
  • удосконалювання технологічної і відтворювальної структури інвестицій;
  • удосконалювання галузевої і регіональної спрямованості інвестиційних програм і проектів, а також забезпечення відповідної диверсифікованості інвестиційної діяльності.
 3. Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності. Даний етап містить:
  • розробку напрямків формування і вкладення капіталу;
  • розробку системи заходів досягнення ефективності інвестиційної діяльності підприємства;
  • розробку етапів реалізації прийнятої системи заходів досягнення стратегічних цілей інвестиційної діяльності.
 4. Конкретизація інвестиційної стратегії по періодах її реалізації. Цей етап містить:
  • становлення конкретних періодів формування і реалізації інвестиційної стратегії;
  • визначення послідовності досягнення тих чи інших етапів стратегії інвестиційної діяльності;
  визначення періодів досягнення конкретних завдань, під-цілей і головної мети інвестиційної діяльності підприємства.
 5. Оцінка розробленої інвестиційної стратегії підприємства. Даний етап містить:
  • здійснення загальної оцінки розробленої інвестиційної стратегії;
  • оцінка окремих етапів здійснення інвестиційної стратегії;
  • оцінка окремих завдань і підцілей інвестиційної стратегії;
  • оцінка можливості реалізації інвестиційної стратегії з урахуванням наявності ресурсного потенціалу;
  • оцінка можливості реалізації інвестиційної стратегії з урахуванням різних інвестиційних ризиків.

В основу розробки інвестиційної стратегії підприємства, як правило, покладені визначені базові принципи. До таких принципів найчастіше відносять:

 • принцип обліку впливу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства;
 • принцип сполучення перспективного, поточного й оперативного управління інвестиційною діяльністю;
 • принцип альтернативності розвитку інвестиційної діяльності;
 • принцип урахування загальної стратегії розвитку підприємства;
 • принцип орієнтації на кінцеві цілі підприємницької діяльності та її місію;
 • принцип урахування можливостей персоналу в реалізації інвестиційної стратегії;
 • принцип урахування інвестиційних ризиків і мінливості підприємницької діяльності.

Інвестиційна стратегія підприємства реалізується в процесі розробки інвестиційної політики підприємства.

Інвестиційна політика є цілеспрямованим комплексом заходів, реалізованих підприємством для досягнення окремих етапів інвестиційної стратегії підприємства в процесі вкладення інвестицій.

Інвестиційна стратегія підприємства реалізується:

 • у процесі розробки і здійснення політики управління реальними інвестиціями;
 • у процесі розробки і здійснення політики управління фінансовими інвестиціями;
 • у процесі розробки і здійснення політики формування інвестиційних ресурсів.