Стратегічний і оперативний контролінг

Виходячи з поставлених стратегічних і оперативних планів підприємства в сфері ЗЕД, на підприємстві формується організаційна структура контролінгу. Стратегічний контролінг визначає мету й завдання для оперативного контролінгу. Використання методології стратегічного й оперативного контролінгу, як інструмента підтримки діяльності менеджерів ЗЕД, може істотно підвищити ефективність функціонування системи управління підприємством. У таблиці представлені основні ознаки, що визначають стратегічний і оперативний контролінг.

Характеристика оперативного й стратегічного контролінгу

Ознаки Стратегічний контролінг Оперативний контролінг
Орієнтація Орієнтується на зовнішнє середовище підприємства (проникнення на ринок збуту, формування конкуруючої позиції) Економічна ефективність, рентабельність підприємства, диверсифікованість продукції
Рівень управління мети Стратегічний – вихід на зовнішній ринок. Проведення антикризової політики (санація), підтримка потенціалу успіху підприємства на міжнародному ринку Оперативний – підтримує ліквідність підприємства, прибутковість, якісні характеристики продукції
Головні завдання Установлення й досягнення цілей підприємства на міжнародному ринку. Розробка альтернативних стратегій. Визначення критичних зовнішніх і внутрішніх обмежень, слабких і вузьких місць на підприємстві, індикаторів бізнес-процесів. Порівняння планових з фактичними стратегічними показниками. Оцінка ефективності інновацій і інвестицій діяльності підприємства склад бюджету підприємства;
визначення перешкод тактичних планів підприємства;
порівняння показників роботи окремих центрів відповідальності, визначення причин і винних у цих відхиленнях;
мотивація й створення систематизованої інформації

Інструменти й методи, які використовує контролінг ЗЕД, це методи факторного й конкурентного аналізу, маркетингові дослідження, оцінка життєвого циклу продукції, диверсифікованість товарної політики.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.