Класифікація об'єктів контролінгу

До основних об'єктів контролінгу ЗЕД відносяться:

  • Витрати, що формують фінансові результати підприємства і витрати управлінських рішень.
  • Конкурентоспроможність продукції.
  • Маркетингова діяльність.

До об'єктів контролінгу ЗЕД, що відображають ринкову активність підприємства на міжнародному ринку, були включені: конкурентоспроможність продукції й маркетингова діяльність. Ці об'єкти формують до 60% інформаційної підтримки ефективного менеджменту ЗЕД у частині задоволення потреб клієнтів. У концепції контролінгу маркетинговій діяльності й конкурентоспроможності включені: планування, облік і контроль результатів маркетингових операцій і процесів по підтримці запропонованих показників конкурентоспроможності, але не самі методи їхньої реалізації.

До інформаційної бази контролінгу ЗЕД у першу чергу відносяться:

  • виробничі витрати, витрати на формування якісних показників продукції, логістичні витрати, витрати на підтримку конкурентоспроможності продукції, податкові відрахування, витрати страхування й витрати пов'язані з валютним обслуговуванням.
  • планові показники основних бюджетів, результати маркетингових досліджень, статистика товарного ринку, конкуренти, контрагенти, сегментація ринку, показники якості товару і його конкурентоспроможність.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.