Управління продуктивністю

Керівництво компанії сфери послуг повинне, зберігаючи низький рівень витрат, добиватися підвищення продуктивності. Способи підвищення ефективності діяльності сервісних організацій:

 1. Підвищення професійного рівня персоналу.
 2. Збільшення набору пропонованих послуг.
 3. «Індустріалізація сервісу, заснована на поліпшенні технічного оснащення і стандартизації процесу надання послуг.
 4. Упровадження інновацій.
 5. Підвищення ефективності обслуговування.
 6. Спонукання споживачів до самообслуговування.
 7. Використовування нових технологій.

Джерела:

 1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М., Финпресс, 1998. – 516 с.
 2. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999.
 3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К., М., СПб.: Вильямс, 1998. – 685 с.
 4. Титова В. А. Маркетинг. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 448 с.