Розвиток електронних видів бізнесу

Значна кількість компаній-постачальників використовують бази даних о споживачах для переходу від масового маркетингу до маркетингу «один на один».

База даних споживачів – це організований, постійно поновлюваний банк довідок про індивідуальних споживачів або потенційних покупцях фірми, який є актуальним, доступним та може бути застосованим для вирішення таких маркетингових завдань, як оцінка користувачів, здійснення продаж товарів або послуг або зміцнення партнерських відносин з клієнтами.

Маркетинг баз даних – це процес створення, ведення та використання баз даних о споживачах (а також товарах, постачальниках та посередниках) з метою установлення контактів.

У діловому маркетингу інформація о клієнті повинна містити в собі наступні дані: продукція та послуги, які раніше були придбані фірмою, обсяги, ціни та прибутковість минулих закупок, список робітників закупівельних компаній; стан поточних контактів; оцінка ролі постачальника в бізнесі клієнта; постачальників-конкуренти; оцінка конкурентних переваг та слабких боків фірми-виробника під час здійснення угод та обслуговування даного клієнта, а також відомості про його практику та політику закупок та партнерах.

Існують чотири основних засоби використання баз даних:

  1. Визначення потенційних споживачів.
  2. Визначення споживачів, яким необхідно направити конкретні пропозиції. Компанії установлюють критерії, які повинні задовольняти ідеальний цільовий споживач.
  3. Зміцнення лояльності споживачів. Фіксуються їхні переваги, відсилаються відповідні подарунки, купони на знижки і т.д.
  4. Стимулювання подальших покупок. Використовуються програми автоматичної розсилки листів для поздоровлення споживачів, нагадувань про спеціальні пропозиції.

Джерела:

  1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М., Финпресс, 1998. – 516 с.
  2. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999.
  3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К., М., СПб.: Вильямс, 1998. – 685 с.
  4. Титова В. А. Маркетинг. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 448 с.