Діловий та споживацький ринок

Організаційні (ділові) закупки – це процес прийняття рішення, завдяки якому офіційна організація визначає необхідність споживання товарів та послуг та виявляє, оцінює та відбирає конкретні марки товарів та постачальників. Діловий ринок утворюють компанії, які придбають товари та послуги, які використовують у виробництві продукції, яка потім продається, надається у оренду, яку поставляють іншим споживачам. Розмір організаційних закупок та пов’язані з ними грошові потоки на діловому ринку, значно перевищують відповідні показники споживацького ринку.

Характеристики ділового ринку (відмінності від споживацького):

 • менша кількість покупців;
 • крупні покупці;
 • тісні відносини продавця та покупців;
 • географічна концентрація покупців;
 • похідний характер попиту;
 • низька еластичність попиту на товари виробничого значення;
 • флуктуація попиту на товари виробничого значення;
 • професіоналізм агентів по закупкам.

Типи ділових закупок:

 • повторна закупка без змін;
 • повторна закупка зі змінами.

Джерела:

 1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М., Финпресс, 1998. – 516 с.
 2. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999.
 3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К., М., СПб.: Вильямс, 1998. – 685 с.
 4. Титова В. А. Маркетинг. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 448 с.