Учасники процесу ділових закупок

Підрозділ компанії – покупця, який має право приймати рішення, називається закупочним центром. Закупочний центр – це сукупність осіб та груп, які приймають участь у процесі прийняття рішень о закупках, мають спільну мету та ділять усі риски, які виникають при цьому. Його створюють усі співробітники організації, які відіграють одну з наступних ролей в процесі прийняття рішення.

Склад закупочного центру:

 1. Ініціатори.
 2. Користувачі.
 3. Співробітники, які приймають рішення.
 4. Співробітники, які схвалюють рішення.
 5. Покупці.
 6. Стража. Робітники, які уповноважені застерігати закупочний центр від несприятливих дій з боку продавців.

Фактори, які оказують вплив на ділових покупців:

 1. Фактори зовнішнього середовища.
 2. Організаційні фактори:
  • Централізація закупок. Керівники головних офісів визначають, які матеріали необхідні для тих або інших підрозділів, а потім виконують централізовані закупки, що підсилює вплив компанії-покупця на постачальників.
  • Децентралізація закупок другорядних товарів.
  • Закупки через Інтернет.
  • Довгострокові контракти.
 3. Фактори між особових відносин.
 4. Індивідуальні фактори.
 5. Культурні фактори.

Джерела:

 1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М., Финпресс, 1998. – 516 с.
 2. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999.
 3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К., М., СПб.: Вильямс, 1998. – 685 с.
 4. Титова В. А. Маркетинг. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 448 с.