Класифікація психічних явищ

Всі психічні явища діляться на три групи:

  1. психічні процеси;
  2. психічні властивості особи;
  3. психічні стани особи.

Психічний процес – акт психічної діяльності, що має об'єкт віддзеркалення і функцію регуляції. Психічна діяльність людини – сукупність психічних процесів.

Психічні властивості особи – типові для даної людини особливості його психіки. До психічних властивостей відносяться: темперамент, характер, здібності, спрямованість.

Психічний стан – це тимчасова своєрідність психічної діяльності, визначувана змістом діяльності і відношенням людини до цієї діяльності (наприклад, роздратування).

Психічні процеси, стани і властивості людини – це єдиний прояв його психіки.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.