Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками

В ході розвитку педагогіки з неї виділилися ряд теоретичних і прикладних наук.

Система педагогічних наук – є галузями педагогічної науки, взаємозв'язаними між собою, в яку входять:

 • Загальна педагогіка – вивчає форми, методи, принципи навчання, які є загальними для всіх вікових груп і учбово-виховних установ.
 • Дошкільна педагогіка – вивчає закономірності, методи і форми виховання і навчання дітей дошкільного віку.
 • Педагогіка загальноосвітньої школи – вивчає закономірності, форми і методів навчання і виховання школярів.
 • Спеціальна педагогіка (дефектологія) – наука про особливості розвитку і закономірності навчання і виховання дітей, що мають фізичні або психічні недоліки.
 • Педагогіка професійно-технічної і середньої спеціальної освіти – вивчає виховання і навчання ПТУ, що вчаться, і середніх спеціальних учбових закладів.
 • Педагогіка вищої школи – вивчає навчання і виховання студентів вузів.
 • Методики навчання різним дисциплінам різним дисциплінам.
 • Історія педагогіки – розкриває історію розвитку педагогіки.
 • Народна педагогіка – вивчає традиції в навчанні і виховання народів.
 • Педагогіка сімейного виховання – розглядає питання навчання і виховання дітей в сім'ї.
 • Педагогіка по галузях і сферах народного господарства – соціальна педагогіка, військова педагогіка, виробнича педагогіка.

Педагогіка, будучи самостійною і науковою дисципліною, не може розвиватися відособлено від інших наук. Важливу роль в процесі розробки педагогічної теорії виконує філософія. Вона допомагає визначити вихідні позиції при дослідженні педагогічних явищ. Велике значення для вирішення конкретних питань навчання і виховання розробки режимів праці і відпочинку має психологія. Вона вивчає закономірності психічних процесів людей різних віків, особливо педагогічна психологія. Тісні зв'язки існують між педагогікою і гігієною, що вивчає і визначає санітарно, – гігієнічні умови навчання і виховання учнів. Соціологія, що займається вивченням суспільства, дає педагогіці великий фактичний матеріал для раціональнішої організації процесу навчання і виховання. Педагогіка має тісні зв'язки і з багатьма іншими галузями наукових знань: анатомією, фізіологією, етнографією, математикою, кібернетикою.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.