Структура органів прокуратури

Відповідно до чинного законодавства Генеральний прокурор затверджує структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її структурні підрозділи.

Генеральний прокурор України має першого заступника і заступників. У Генеральній прокуратурі України створюється колегія як дорадчий орган при Генеральному прокуророві України в складі Генерального прокурора України (голова колегії), його першого заступника, заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, Інших керівних працівників органів прокуратури. Персональний склад колегії затверджується Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора України.

У Генеральній прокуратурі створюються управління й відділи з урахуванням напрямків діяльності. Генеральний прокурор України має право залежно від конкретних завдань коригувати структуру Генеральної прокуратури.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.