Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняні до них прокуратури

Відповідно до ст. 16 Закону "Про прокуратуру" прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя й Інші прокурори (на правах обласних) очолюють відповідні прокуратури та призначаються на посаду Генеральним прокурором України. Прокуратури цього рівня також складаються з управлінь і відділів (значною частиною вони збігаються з управліннями та відділами Генеральної прокуратури). Положення про управління, відділи, інші структурні підрозділи обласних і прирівняних до них прокуратур затверджуються керівниками цих прокуратур.

Обов’язки між працівниками структурного підрозділу розподіляються за зонально-предметним принципом і відповідно до Наказу Генерального прокурора України за №1 від 19 січня 2004 р. "Про організацію роботи та контроль виконання в органах прокуратури України": "...розподіл обов’язків між керівним складом Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів і ВМС України, районних (міських) прокуратур та прирівняних до них визначати наказом керівника прокуратури, у структурних підрозділах – розпорядженням заступника прокурора. Положення про структурні підрозділи затверджувати наказом керівника прокуратури" (п. 4 Наказу).

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.