Міські, районні, міжрайонні та спеціалізовані прокуратури

Зі статусом міських, районних прокуратур на території України створені та функціонують прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, транспортні, природоохоронні, військові прокуратури гарнізонів.

Прокуратури міст, районів, прирівняні до них прокуратури очолюють відповідні прокурори, які призначаються на посаду Генеральним прокурором України строком на п’ять років. У цих прокуратурах є посади заступника прокурора, старшого помічника прокурора, помічників прокурора, слідчих, у тому числі старших слідчих. Вони призначаються прокурором області або прирівняними до нього прокурорами. Штатна чисельність прокуратур цієї ланки з урахуванням обсягу виконуваної роботи затверджується Генеральним прокурором України. Обсяг роботи визначається рівнем злочинності в місті (районі), чисельністю населення, кількістю піднаглядових об’єктів, чисельним складом суду й іншими обставинами.

Спеціалізовані прокуратури керуються тими ж законами, що й територіальні прокуратури, перед ними стоять загальні для всіх органів прокуратури завдання, що визначені ст. 4 Закону України "Про прокуратуру".

Військові прокуратури складаються з військових прокуратур регіонів і Військово-морських сил України (на правах обласних), а також військових прокуратур гарнізонів (на правах міських). Ці прокуратури здійснюють нагляд за додержанням І застосуванням законів у Збройних силах України, органах Прикордонної служби, Управління державної охорони, внутрішніх військ МВС, військової контррозвідки, Служби безпеки України, підрозділах МНС. Вони здійснюють нагляд за виконанням законів при провадженні дізнання та досудового слідства, яке здійснюється в цих установах і формуваннях, а також розслідують злочини, що скоюються військовослужбовцями та службовцями військових формувань.

На органи військової прокуратури покладено обов’язок щодо підтримання державного обвинувачення у військових судах, участь, у межах своїх повноважень, у розгляді судами цивільних і господарських справ.

Транспортні прокуратури діють на правах районних прокуратур І здійснюють нагляд за додержанням і застосуванням законів підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами залізничного, морського, річкового і повітряного транспорту системи Міністерства транспорту України, метрополітенами.

Транспортні прокурори здійснюють нагляд за додержанням І застосуванням законів:

  • юридичними та фізичними особами, які займаються експлуатацією рухомого складу на під’їзних коліях незалежно від форм власності щодо забезпечення безпеки руху;
  • юридичними та фізичними особами, які займаються експлуатацією планерів, дельтапланів, літальних апаратів, інших повітряних суден спортивного призначення, повітряних суден аматорської конструкції, аеростатичних апаратів і допоміжних пристроїв, що впливають на безпеку польотів, на діяльність авіації та перевезення пасажирів указаними типами повітряних суден;
  • юридичними та фізичними особами, які займаються експлуатацією торговельних, риболовних, маломірних суден, водних мотоциклів, плавучих засобів спеціального призначення незалежно від валової місткості та довжини, веслових, парусних і парусно-моторних суден, що впливають на безпеку судноплавства, на діяльність флоту та перевезення пасажирів вказаними суднами;
  • органами санітарно-епідемічного контролю на транспорті, державного департаменту з контролю за охороною праці та державної інспекції з контролю за охороною праці на залізничному транспорті, Головною інспекцією з безпеки польотів Укравіатрансу, державною інспекцією з безпеки судноплавства й іншими спеціально уповноваженими державними органами щодо виконання ними своїх повноважень на підприємствах залізничного, водного, повітряного транспорту і в метрополітенах;
  • підприємствами, незалежно від відомчої належності, підпорядкованості та форми власності, акціонерними товариствами, об’єднаннями й управліннями з рибного господарства, риболовецькими господарствами щодо забезпечення безпеки судноплавства;
  • лікувальними, торговельними, навчальними закладами й об’єктами соціально-культурного побуту, які обслуговують працівників залізничного, морського, річкового і повітряного транспорту та готують для них спеціалістів, за винятком підпорядкованих міністерствам освіти й охорони здоровя України;
  • підприємствами, які здійснюють посередництво у працевлаштуванні моряків для роботи на суднах вітчизняних та іноземних судновласників, а також агентування суден, надають брокерські, експедиторські, сюрвейєрські послуги незалежно від форми власності.

Транспортні прокурори проводять розслідування злочинів, які віднесені до підслідності слідчих прокуратури, а саме вчинених на залізничних, повітряних І водних шляхах України, у метрополітенах.

Наглядають за дотриманням законів при здійсненні дізнання та досудового слідства в кримінальних справах, які перебувають у провадженні слідчих транспортних прокуратур, органів внутрішніх справ на транспорті, відділи прокуратур областей, на території яких вчинено злочин, і відповідні транспортні прокурори. Транспортні прокурори підтримують державне обвинувачення у справах, направлених до суду.

Прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах діють на правах міжрайонних прокуратур. На них покладено нагляд за додержанням і застосуванням законів у виправних і виховних колоніях, виправних центрах, лікувально-трудових профілакторіях, дільницях слідчих ізоляторів на території виправних колоній.

Вони ж відповідно до вимог ст. 112 КПК проводять досудове слідство в кримінальних справах про злочини, вчинені в цих місцях; підтримують державне обвинувачення в судах у кримінальних справах про такі злочини, а також беруть участь у судових засіданнях при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків у піднаглядових установах відповідно до вимог чинного законодавства, і представляють інтереси громадян і держави в суді у випадках, передбачених законом.

Природоохоронні прокуратури діють як міжрайонні прокуратури.

Контроль за їх роботою керівництво ними покладається на прокурорів обласного рівня.

Природоохоронні прокуратури здійснюють нагляд за додержанням екологічного законодавства в діяльності місцевих структурних підрозділів спеціально уповноважених органів державного контролю у сфері охорони довкілля, а також за додержанням законності при розслідуванні порушених ними кримінальних справ, у яких досудове слідство проводиться слідчими природоохоронних прокуратур. У цих же справах вони забезпечують підтримання державного обвинувачення в судах.

Крім цього, природоохоронні прокурори здійснюють представництво інтересів громадян або держави в суді при розгляді цивільних або господарських справ, порушених за позовами та заявами природоохоронних прокурорів.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.