Нагляд за додержанням і застосуванням Закону України "Про звернення громадян"

Нагляд за додержанням і застосуванням законодавства щодо порядку розгляду звернень громадян є однією з форм захисту прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина. Відповідно до ст. 12 Закону України "Про прокуратуру", ст. 29 Закону України "Про звернення громадян" прокурор здійснює нагляд за додержанням і застосуванням законодавства про порядок розгляду звернень усіма органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами.

Здійснюючи нагляд за додержанням і застосуванням законодавства про звернення громадян, прокурори регулярно проводять перевірки.

При виборі об’єкта перевірки враховуються:

  • стан законності на об’єкті перевірки;
  • наявність сигналів про порушення законних прав та інтересів громадян.

Під час перевірок додержання законодавства про порядок розгляду звернень прокурор знайомиться з матеріалами реєстрації, листуванням за заявами та скаргами, за необхідності витребує пояснення від осіб, які займаються перевіркою, уточнює окремі обставини в самих заявників і з’ясовує такі основні питання:

  • додержання встановлених законом прав громадян, які звернулися зі скаргою, заявою;
  • дотримання встановлених законом термінів розгляду та вирішення звернень;
  • законність направлення звернень на розгляд і вирішення до інших органів;
  • додержання вимог закону в частині повноти та об’єктивності перевірок заяв і скарг з урахуванням аргументів заявників;
  • відповідність закону й обставинам справи рішень, прийнятих за зверненнями; чи даються заявникам умотивовані відповіді;
  • здійснення контролю за фактичними усуненнями порушених прав і поновленням законності, притягнення винних до відповідальності;
  • виконання вимог закону про аналіз практики розгляду заяв і скарг з метою вдосконалення цієї роботи та вжиття заходів до усунення причин, які зумовлюють обґрунтовані звернення громадян.

Під час перевірок прокурори з’ясовують також стан дотримання встановлених правил обліку та реєстрації звернень, наявність графіку прийому громадян, дані про відповідальних за цю ланку роботи посадових осіб та інше. Ураховуючи характер і наслідки порушень законодавства щодо порядку розгляду звернень, прокурор приймає рішення про заходи прокурорського реагування: протест, подання, порушення щодо винних кримінальної справи, провадження про адміністративне правопорушення або дисциплінарне провадження.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.