Нагляд за додержанням законів, спрямованих на попередження правопорушень неповнолітніх

Особливе значення прокурорського нагляду полягає в тому, що він спрямований на попередження злочинів та інших правопорушень неповнолітніх. При цьому прокурор перш за все звертає увагу на те, як виконують свої обов’язки в цій частині такі органи контролю: служби у справах неповнолітніх, органи освіти, адміністрація закладів освіти.

Серед контролюючих органів у сфері застосування законодавства про неповнолітніх важливе місце займають органи та служби у справах неповнолітніх, які створені відповідно до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх". Вони здійснюють державну політику щодо соціального і правового захисту неповнолітніх, попередження правопорушень серед них. При цьому особливе місце в їх діяльності займає розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, координації зусиль державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій з цих питань. Зазначені органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх, за умовами утримання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи в навчально-виховних і позашкільних закладах за місцем проживання.

Важливу роль у попередженні правопорушень неповнолітніх відіграє кримінальна міліція в справах неповнолітніх, яка є складовою частиною кримінальної міліції органів внутрішніх справ. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх здійснює соціальний захист і профілактику правопорушень серед осіб, які не досягли 18-річного віку.

Кримінальна міліція в справах неповнолітніх зобов’язана:

  • проводити роботу, пов’язану з запобіганням правопорушенням серед неповнолітніх;
  • виявляти, припиняти та розкривати злочини, вчинені неповнолітніми;
  • здійснювати досудову підготовку матеріалів про злочини, вчинені неповнолітніми, проводити дізнання в межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством;
  • здійснювати розшук неповнолітніх, які залишили сім’ї, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для неповнолітніх;
  • розглядати в межах своєї компетенції заяви та повідомлення про правопорушення, вчинені неповнолітніми;
  • виявляти причини й умови, які сприяють здійсненню правопорушень неповнолітніми, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення, брати участь у правовому вихованні неповнолітніх;
  • повертати підлітків до місць постійного мешкання, навчання або направляти їх до спеціальних установ для неповнолітніх, затримувати та повідомляти про неповнолітніх, які були підкинуті або заблукали, залишили сім’ю, навчально-виховний заклад; вести профілактичний облік неповнолітніх;
  • виявляти дорослих, які залучають неповнолітніх до злочинної діяльності, проституції, наркоманії, жебракування, а також осіб, які займаються виготовленням і розповсюдженням порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;
  • надсилати до відповідних служб у справах неповнолітніх відомості про неповнолітніх, які повернулися із загальноосвітніх шкіл і професійних училищ соціальної реабілітації та скоїли правопорушення, за яке вжито заходи громадського впливу або адміністративне стягнення; вживають спиртні напої або допускають немедичне вживання наркотичних та одурманюючих засобів; у віці до 16 років систематично кидають сім’ю, спеціальні навчально-виховні заклади, - для взяття їх на облік і проведення з ними профілактичної роботи; а також інформувати вказані служби про необхідність застосування до них заходів впливу або захисту;
  • надавати допомогу органам освіти й охорони здоров’я у підготуванні відповідних документів щодо оформлення особистих справ неповнолітніх, які направляються до загальноосвітніх шкіл і професійних училищ соціальної реабілітації, і ряд інших обов’язків.

При перевірці виконання законів органами кримінальної міліції необхідно звернути увагу на реалізацію повноважень щодо соціального захисту та профілактики правопорушень серед неповнолітніх, законність узяття їх на профілактичний облік.

На особливу увагу заслуговують питання нагляду за додержанням законів, спрямованих на боротьбу з пияцтвом, наркоманією та проституцією серед неповнолітніх. Перевірки виконання законодавства про боротьбу з пияцтвом, наркоманією та проституцією серед неповнолітніх доцільно проводити комплексно, охоплюючи діяльність щодо застосування відповідних законодавчих актів службами в справах неповнолітніх, органами освіти, охорони здоров’я та внутрішніх справ. Перевірки проводяться з урахуванням поширеності подібних правопорушень у підлітковому середовищі.

Джерело – глава з підручника:

Курочка М.Й., Каржач П.И. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 424 с.