Форма організації спостереження

По формі організації виокремлюють два види статистичних спостережень: звітність і спеціально організоване спостереження.

Звітність – це така форма статистичного спостереження, при якій статистичні органи отримують у певний термін від підприємств і установ необхідні свідоцтва. Отримані дані формуються на підприємствах і установах у спеціальних статистичних формах звітності, які затверджуються певними державними законами і наказами.

У якості спеціально організованих спостережень виступають перепис і дослідження.

Перепис – суцільне спостереження масових явищ з метою визначення їх розміру і складу станом на певну дату.

Дослідження – не суцільне спостереження масових явищ за певною тематикою (дослідження зайнятості, стану ринків і т. п.).

Застосування різних способів і прийомів спостереження та реєстрації суспільних явищ і ознак, які їх характеризують, різних форм організації спостереження, обумовлено різноманітністю суспільних явищ і процесів та необхідністю пристосовування до їх особливостей.

Результати спостереження підлягають контролю. Розрізнюють логічний і рахунковий контроль.

Логічний контроль полягає у перевірці відповідей на питання програми спостереження шляхом їх зіставлення між собою.

Наприклад, при перепису населення питання про вік, грамотність, родинний стан контролюються один одним: так якщо десятирічна дитина одружена або дворічний малюк грамотний, наявно, що при заповнені бланків припущена помилка, чи при запису віку або родинного стану.

Рахунковий контроль (арифметичний контроль) – полягає у перевірці зареєстрованих даних шляхом балансового ув’язування взаємопов’язаних показників.

За своєю природою помилки статистичного спостереження можна поділити на дві групи:

  • помилки репрезентативності – властиві тільки вибірковому спостереженню. Вони виникають внаслідок того, що спостереженню підлягає лише частина одиниць сукупності, яка досліджується, а тому зібрані свідоцтва не можуть абсолютно точно відображати якості всієї маси явищ;
  • помилки реєстрації – виникають в результаті неправильного встановлення або запису фактів. Помилки реєстрації мають місце як при суцільному так і при не суцільному, в частості, вибірковому спостереженні.

Джерело:

Лєкарев В.О. Практикум з загальної теорії статистики. Частина І / В. О. Лєкарев, О. В. Кунченко – Алчевськ: ДонДТУ, 2006. – 139 с.