Динамічні ряди

Динамічні ряди – ряди чисел, що характеризують зміну величини суспільного явища в часі. Динамічні ряди є матеріалом, вихідною базою для аналізу розвитку соціально-економічних явищ. В результаті статистичного спостереження і підведення підсумків одержують абсолютні показники двох видів. Одні з них характеризують стан явища на певний момент часу, або, іншими словами, наявність будь-яких одиниць станом на певний момент часу (наприклад, на критичний момент перепису).

До таких показників відносять кількість населення, кількість робітників і службовців, парк тракторів, поголів'я худоби, житловий фонд тощо. Характер цих показників такий, що їх величину безпосередньо можна визначити лише станом на певний момент часу, тому їх називають моментами, а динамічні ряди з них – моментними інші показники характеризують підсумки будь-якого процесу за певний період часу (доба, місяць, квартал, рік тощо). Такими показниками є, наприклад, кількість новонароджених, кількість виробленої електроенергії, введення в експлуатацію житлових будинків тощо. Вони мають інший характер, бо їх величину можна визначити лише за певний період (інтервал) часу. Тому їх називають інтервалами, а динамічні ряди з них – інтервальними. Отже, моментні та інтервальні показники мають різний зміст, різне економічне значення, навіть якщо вони характеризують один і той же об'єкт. Так, якщо йдеться про кількість наявних тракторів на певну дату, то це момент ний показник, і кожний його рівень належить до певного моменту часу. Якщо ж йдеться про кількість випущених товарів, то це інтервальний показник, і кожний його рівень належить до проміжку часу між двома датами (моментами). Моментні та інтервальні динамічні ряди – основні види динамічних рядів, оскільки показники, що покладено в їх основу, безпосередньо одержують при підведенні підсумків. Розрізняють також похідний вид динамічних рядів – динамічний ряд середніх величин, який одержують внаслідок відповідної аналітичної обробки моментних та інтервальних динамічних рядів. Так, маючи інтервальний ряд грошового виторгу та кількості проданих товарів одного асортименту, можна визначити середню ціну (діленням виторгу на кількість товарів), яка й є динамічним рядом середніх величин. Таким же динамічним рядом (похідним) є середня собівартість продукції, середня заробітна плата тощо. Особливий вид динамічних рядів – динамічний ряд хронологічних величин, один із різновидів моментного динамічного ряду. Усі показники динамічного ряду прийнято називати рівнями, і в процесі аналізу вони підлягають певній аналітичній обробці. Розрізняють початкові, кінцеві (або звітні) та середні рівні динамічного ряду. Середні рівні інтервальних динамічних рядів розраховують за допомогою середньої арифметичної, моментних – за допомогою середньої хронологічної. Динамічні ряди мають відповідати таким вимогам: 1) рівні рядів повинні бути зіставними в часі, за територіями, об'єктами, 2) рівні ряду повинні бути однозначні за економічним змістом, 3) необхідно дотримуватися єдиної методології розрахунку показників динамічних рядів. Завдання статистики полягає в тому, щоб у процесі аналізу динаміки розкрити й охарактеризувати закономірності, що виявляються на різних етапах розвитку певного явища, виявити тенденції цього розвитку та їх особливості. У процесі аналізу динаміки розраховують і використовують її аналітичні показники: абсолютний приріст, темп зростання й приросту, а також абсолютне значення 1% приросту. Абсолютний приріст, темп зростання й приросту розраховують базисним або ланцюговими способами.