Асортимент, класифікація та правила експлуатації холодильного обладнання

До обслуговування холодильних установок допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд і мають документ про закінчення спеціального учбового закладу або курсів. На кожному підприємстві наказом повинна бути призначене особа, відповідальна за справний стан, правильну і безпечну експлуатацію холодильних установок і машин. Зобов'язана щодня оглядати устаткування і вентиляційні пристрої.

Власник холодильної установки зобов'язаний забезпечити її необхідним штатом обслуговуючого персоналу або укласти договір із спеціалізованою організацією.

Не рідше одного разу на 12 місяців слід проводити перевірку знань персоналу по обслуговуванню холодильної установки, ТБ, інструкціям з експлуатації устаткування. Для цього наказом по підприємству повинна бути створена комісія, що складається з фахівців з холодильної техніки, електротехніки, приладів автоматики і техніки безпеки. Результати перевірок заносяться в журнал.

Холодильні камери, шафи, прилавки, прилавки-вітрини і вітрини слід встановлювати в сухих, добре провітрюваних приміщеннях. Вбудовані в торгове устаткування агрегати повинні працювати тільки при закритих знімних огорожах, а не вбудовані встановлюються на міцній підставі, що виключає вібрації, поза торговим залом, в підвальному приміщенні.

Невбудований агрегат повинен бути захищений. Не можна встановлювати агрегати у вузьких проходах на сходових майданчиках, під драбинами, в тамбурах, на земляних підлогах. Агрегат встановлюється не менше 0,2 м від стіни.

Холодильний агрегат не можна встановлювати ближче 1,5 м, а холодильне устаткування з вбудованими агрегатами – ближче 2 м від опалювальних приладів. Ширина проходу до агрегату повинна бути не менше 0,7 м.

Опір ізоляції електроустаткування, електропроводки і опори захисного заземлення повинні бути відповідно не менше 0,5 МОм і не більш 0,1 Ом. Випробування ізоляції слід виробляти щодня.

Кількість завантажуваних продуктів не повинна перевищувати норму, на яку розрахована холодильна камера.

Джерела:

  1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
  3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
  4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
  5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.