Управління доходами торгового підприємства

Види стратегії ціноутворення:

 1. Стратегія високих цін.
 2. Стратегія виключення.
 3. Стратегія низьких цін.
 4. Стратегія проникнення.
 5. Стратегія пульсації.

Цінові знижки:

 • бонусні знижки – для постійних покупців за товарний об'єм покупки товарів, за певний проміжок часу;
 • кількісні знижки – розмір, який залежить від об'єму і серійності замовлення;
 • тимчасові або сезонні знижки;
 • знижки декорт – за передчасну оплату порівняно з терміном вказаним в контракті і за товар пониженої якості;
 • дисконтні знижки – різниця між цінами на одне і теж виріб з різними термінами поставки;
 • знижки при авансовій оплаті;
 • закриті знижки;
 • спеціальні знижки.

Управління доходами направлено на створення економічних умов, які забезпечують відшкодування постійних витрат торгового підприємства, розкриття змінних витрат, повна і своєчасна оплата всіх видів податків, обов'язкових платежів і забезпечення отримання цільового прибутку.

Досягнення цих умов пов'язане з:

 • обгрунтуванням цін на товар, що закупляється;
 • раціональністю умов комерційних контрактів;
 • встановленням економічно обгрунтованих цін продажу товарів, які стимулюють збільшення попиту;
 • скороченням кількості ланок товарорух;
 • формуванням оптового асортименту, який би відповідав структурі споживацького попиту і забезпечував отримання необхідного об'єму доходу;
 • диференсифікациею діяльності.

Інформаційною базою для аналізів доходу торгового підприємства є дані, матеріал, бухгалтерської звітності:

 • форма №1;
 • баланс №2;
 • форма №3 – Торгова «Звіт про надходження, реалізацію і залишки товарів»;
 • форма №1-КР «Звіт про товарообіг»;
 • матеріали оперативного і управлінського обліку, пов'язані з цінами закупівлі і продажі товарів, договору оренди торгових приміщень і устаткування, програми фінансових інвестицій.

Модель управління доходами торгового підприємства:

 1. Облік джерел отримання доходу і створення інформаційної бази.
 2. Аналіз доходу, оцінка показників, що впливають на їх розмір.
 3. Розробка політики управління доходів:
  • по видах діяльності;
  • асортиментної політики;
  • цінової політики;
  • регіональної політики.
 4. Обгрунтування об'ємів отримання доходів на плановий період:\
  • розрахунок можливого розміру отримання доходів від певного виду діяльності при сформованій асортиментній структурі і об'єму товарообігу, джерел отримання товару, а також від інших видів діяльності при запланованих об'ємах і прибутковості їх здійснення;
  • розрахунок необхідного розміру доходу для забезпечення самоокуповування і отримання цільового прибутку.
 5. Перевірка відповідності можливостей суми отримання доходів їх необхідному розміру.

Якщо відповідає, то ухвалюється рішення по реалізації прийнятої розробленої політики доходами, а якщо ні, то шукають збільшення резервів доходу по окремих видах діяльності.