Машини, що транспортують товари

До транспортуючих машин і пристроїв відносяться конвейєри, гравітаційні пристрої, вантажні транспортні візки, електротягачі і ін.

Конвейєри (транспортери) – транспортуючі машини безперервної дії. Залежно від конструктивних особливостей їх вантажонесучих органів вони бувають стрічкові, пластинчасті і роликові. Застосовуються для горизонтального переміщення сипких і штучних вантажів.

До гравітаційних пристроїв відносяться гравітаційні конвейєри і вертикальні спуски. Вантаж за допомогою цих пристроїв переміщається під дією своєї сили тяжіння.

Вантажні транспортні візки (мал. 4) використовуються для горизонтального переміщення вантажів. Вони бувають електричні і ручні. Електровізки застосовують для переміщення вантажів на відстань до 1 км. Їх вантажопідйомність – 500, 750, 1000 і 2000 кг. Ручні візки випускають на трьох-чотирьох колесах, вантажопідйомністю 0,25-1 т. Вантажні транспортні візки вантажопідйомністю до 50 кг застосовують для переміщення окремих легковагих вантажів.

Тележки-штабелери з ручним гідравлічним приводом важеля підйому вантажу дозволяють виробляти багатоярусне складування, укладання в стелажі і переміщення вантажів у виробничій тарі. Візки можуть мати підйомну платформу або підйомні вила.

Електротягачі застосовують для горизонтального переміщення причіпних візків і тари-устаткування на колесах. Загальна маса вантажів, що перевозяться, складає до 1500 кг.

Джерела:

  1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
  3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
  4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
  5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.