Зміст розрахункових операцій в торгівлі

Розрахункові операції з покупцями виконують важливу роль в торгово-технологічному процесі магазина. Від правильної їх організації залежать витрати покупцями часу на придбання товарів. Розрахунки з покупцями можуть здійснюватися шляхом прийому грошей безпосередньо продавцем, касиром або контролером-касиром і одночасного обліку суми, що поступила, за допомогою касової машини. Контрольно-касові машини забезпечують наочність, простоту і правильність розрахунку, контроль за веденням розрахунково-касових операцій, точність обліку грошових надходжень. При цьому значно швидшає процес розрахунків з покупцями.

Конструкція сучасних контрольно-касових машин дозволяє вести облік наростаючим підсумком одержаних від покупців грошей, друкувати чек з різними даними, друкувати на контрольній стрічці порядковий номер чека, дату і час здійснення покупки, сплачену суму, шифр, номер лічильника та ін. Одночасно на їх індикаторах указується проведена сума, шифр і номер лічильника. Одержану в контрольно-касових апаратах інформацію можна виводити на магнітні носії для подальшої обробки даних на електронних обчислювальних машинах з метою вивчення попиту, визначення об'єму продажу товарів і т.д.

Контрольно-касові машини складаються з наступних основних механізмів: настановного, індикаторного, рахункового, чеко-друкуючого, передавального, приводного, блокувального і замикаючого. Настановний механізм, виконаний у вигляді набору клавішею, служить для набору грошових сум, що проводяться через касову машину, установки шифру і лічильника, на якому повинна бути відображена сума, і включення електроприводу. Індикаторний механізм необхідний для інформації касира і покупця про набрану суму, встановлений шифр чека і номер секційного лічильника, по якому проведена операція.

Рахунковий механізм складається з набору лічильників, що підсумовують, контрольних і операційних. За допомогою чеко-друкуючого механізму виходить чек з відповідними реквізитами. Він служить також для друкування контрольної стрічки. Передавальний механізм передає на лічильники, що підсумовують, друкуючий пристрій, індикатор даних дані, набрані на настановному механізмі. Приведення в дію всіх вузлів контрольно-касової машини здійснюється електричним приводним механізмом. Блокувальний механізм служить для блокування (замикання) механізму включення машини при обриві або відсутності чекової або контрольної стрічки. Замикаючий механізм застосовується для замикання всього механізму машини або її окремих вузлів. З його допомогою здійснюється включення машини в певний режим роботи і виконання операцій по зняттю і гасінню свідчень лічильників, що підсумовують. Він складається із замків і набору ключів до них.

Джерела:

  1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
  3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
  4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
  5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.