Асортиментна політика торговельного підприємства та методичні основи її розробки

Поняття асортимент характеризує склад товарної маси, що реалізується торговельним підприємством та являє собою повний перелік товарів в розрізі груп, підгруп, видів, різновидів, артикулів та інших якісних відмітних ознак. Формування асортиментної політики підприємства спрямоване на найбільш повне задовольнений попиту споживачів та забезпечення умов для прибуткової діяльності підприємства.

Підбір, планування та регулювання асортименту товарів базується на наступних принципах:

  • Відповідність структурі попиту споживачів району діяльності підприємства.
  • Комплексність задоволення попиту споживачів в межах обраної ніші – сегмента споживчого ринку.