Управління прибутком торговельного підприємства

Вироблення стратегії управління прибутком передбачає дослідження динаміки прибутку і рентабельності, оцінку чинників, що обумовлюють їх величину, а також визначення достатності прибули для вирішення завдань виробничого і соціального розвитку підприємства.

Аналіз прибутку базується на використовуванні наступних джерел інформації: форма №2 «Звіт про фінансові результати»; форма №1-КР «Звіт про товарообіг»; форма №1 «баланс».

Аналіз формування і використовування прибутку підприємства проводиться поетапно:

 1. об'ємів і динаміки формування балансового прибутку в цілому по підприємству. На цьому етапі роботи обчислюються абсолютні і відносні зміни в об'ємах одержаного балансового прибутку, визначаються і аналізуються джерела її формування: прибуток від торгової діяльності, іншої реалізації, позареалізаційних операцій. Слід звернути увагу, що основним джерелом формування балансового прибутку для торгового підприємства є прибуток від реалізації товарів.
 2. Аналіз динаміки прибутковості обороту торгового підприємства. Рівень прибутковості обороту визначається порівнянням прибутку від реалізації товарів і товарообігу і показує розміри формування прибутку на одиницю товарообігу або питому вагу прибули в ціні реалізації товарів. Аналіз прибутковості обороту передбачає розрахунок рівня показника і його порівняння з рівнем, досягнутим в попередніх періодах.
 3. Оцінка чинників, що впливають на об'єм прибули від реалізації товарів і зміни, які їх зумовлюють в її об'ємі Об'єм прибутку підприємства від реалізації товарів залежить від великої кількості чинників, таких як: об'єм товарообігу (у поточних цінах), фізична вага реалізовуваних товарів (товарообіг в зіставних цінах), індекс цін реалізації товарів, рівень валового доходу, рівень витрат обороту, рівень прибутковості обороту.
 4. Аналіз рівня прибутковості використовування ресурсів і капіталу підприємства. Для цього розраховується система показників прибутковості, визначаються зміни в рівні окремих показників. Зміна рівня прибутковості використовування ресурсів і капіталу підприємства є істотним резервом зростання або чинником зниження загального обєму балансового прибутку підприємства.
 5. Оцінка ступеня досягнення максимального і нормального об'єму прибули Для цього розраховується об'єм відповідних показників, який потім порівнюється з фактичними об'ємами отримання прибутку. Інформаційною базою даного етапу аналізу є наступна додаткова інформація:
  • для розрахунку мінімального прибутку – середнєриночна ставка капіталізації засобів на фінансовому ринку, середня за аналізований період;
  • для розрахунку нормального прибутку середнєгалузевий рівень прибутковості обороту або активів.
 6. Аналіз об'ємів і динаміки чистого прибутку підприємства. На цьому етапі визначається об'єм формування чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків і інших обов'язкових платежів з прибутку; аналізуються абсолютні і відносні зміни в об'ємах її формування.
 7. Аналіз напрямів і структури використовування чистого прибутку. При проведенні цього етапу аналізу необхідно визначити і ранжирувати по об'ємах напряму використовування чистого прибутку – на виробничий розвиток, соціальні потреби, матеріальне заохочення, виплату дивідендів і т.д.; проаналізувати зміна частки кожного напряму використовування прибутку в її загальному об'ємі.
 8. Оцінка резервів зростання прибули в перспективі. Дослідження чинників, що впливають на прибуток, є необхідним, оскільки це дозволяє не тільки дати кількісну оцінку їх впливу в ретроспективному періоді, а і використовувати виявлені взаємозв'язки для обґрунтування можливої зміни прибутку в перспективі.