Уніфікація та стандартизація торгових меблів

Уніфікація – приведення до одноманітності форм, конструкцій і розмірів деталей, з яких виробляється збірка торгових меблів. В процесі уніфікації скорочується різноманіття деталей, що мають однакове функціональне призначення.

Меблі, виготовлені з уніфікованих деталей, легко вмонтовуються як у вигляді окремих секцій, так і суцільним фронтом, що приводить до економії засобів за рахунок скорочення числа стійок і інших елементів.

Стандартизація торгових меблів передбачає встановлення нормативних вимог до розмірів, матеріалів, якості виготовлення, правил приймання і маркування, упаковки, транспортування і зберігання торгових меблів.

Джерела:

  1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
  3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
  4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
  5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.