Класифікаційні ознаки та основні параметри підйомно-транспортного обладнання

Застосування підйомно-транспортного устаткування в складському технологічному процесі сприяє полегшенню важких і трудомістких робіт, прискорює виконання навантажувально-розвантажувальних операцій, скорочує час простою транспорту. Механізація складських робіт підвищує продуктивність праці працівників в 3-5 разів.

Підйомно-транспортне устаткування класифікують по наступних основних ознаках:

 • функціональному призначенню;
 • принципу періодичності дії;
 • роду вантажу, що переробляється;
 • видам приводу;
 • ступені механізації праці.

Розглянемо класифікацію підйомно-транспортного устаткування по одному з найважливіших ознак – функціональному призначенню. По цій ознаці воно підрозділяється на три групи:

 • вантажопідйомні машини і механізми;
 • транспортуючі машини і пристрої;
 • навантажувально-розвантажувальні машини.

Джерела:

 1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
 2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
 3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
 4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
 5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.