Класифікація контрольно-касових машин

У торгівлі використовують контрольно-касові машини, що підрозділяються на наступні типи:

  • автономні контрольно-касові машини;
  • пасивні системні контрольно-касові машини;
  • активні системні контрольно-касові машини;
  • фіскальні реєстратори.

У автономних контрольно-касових машинах розширення функціональних можливостей може досягатися тільки за рахунок підключення додаткових пристроїв введення-висновку, керованих контрольно-касовою машиною за розміщеними в ній програмами. До цього ж типу відносяться і портативні контрольно-касові машини, що мають нагоду працювати без постійного підключення до електромережі.

Пасивна системна контрольно-касова машина має нагоду працювати в комп'ютерно-касовій системі, але вона не має нагоди управляти роботою цієї системи. Вона ж може використовуватися і як автономна контрольно-касова машина.

Активна системна контрольно-касова машина має нагоду працювати в комп'ютерно-касовій системі, управляючи при цьому роботою системи. До активних системних контрольно-касових машин відносяться також комп'ютерні касові термінали, створені на базі IВМ-сумісного комп'ютера. Вони володіють можливостями по введенню-висновку, зберіганню, обробці і відображенню інформації. Можуть використовуватися як пасивні системи або автономні контрольно-касові машини.

Фіскальний реєстратор є контрольно-касовою машиною, здатною працювати тільки у складі комп'ютерно-касової системи, одержуючи дані через канал зв'язку.

До експлуатації допускаються тільки моделі контрольно-касових машин, які включені в Держреєстр.

Найсучаснішими і перспективнішими є комп'ютерні каси. Комп'ютерна каса є комп'ютером із спеціальними інтерфейсами для касового ящика, дисплеєм в два-три рядки тексту для покупця, ключами обмеження доступу і спеціальною фіскальною платнею, яка фіксує щоденну виручку.

Комп'ютерну касу, підключену до мережі, необхідно запрограмувати для обліку специфічних вимог магазина (кольору, розміру, артикулу товару і т.д.). Вона може обробляти магнітні і мікропроцесорні карти, а також власні предоплатно-дисконтні карти магазина і дозволяє одержати повний контроль над діями працівників. Істотно швидшає процес обслуговування покупців, оскільки каса прочитує штрих-код і лише за рахунок цього швидкість обслуговування збільшується на 5-20%, а товарообіг під час списів – на 2-10%.

Проте упровадження системи з комп'ютерними касами вимагає значних витрат. Тому можна використовувати дешевші апарати, що мають зв'язок з комп'ютером і завдяки цьому здатні виконувати приблизно ті функції, що і комп'ютерні каси.

Джерела:

  1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
  3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
  4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
  5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.