Економічні межі діяльності підприємства в умовах ринку

Відносно торгового підприємства під точкою беззбитковості розуміється такий об'єм товарообігу, при якому сума одержаного валового доходу без ПДВ рівна сумі поточних витрат, тобто досягається самоокуповування.

Під точкою мінімальної рентабельності розуміють такий ТЕ, при якому сума валового доходу (без ПДВ) не тільки покриває поточні витрати, але і створює прибуток, розмір якої після сплати податків задовольняє уявлення власника про мin рівень рентабельності на вкладений капітал.

Визначення максимальної межі діяльності торгового підприємства базується на використовування теорії рівноваги фірми збільшення об'ємів діяльності є доцільним з економічної точки зору по відношенню до об'єму діяльності, яке забезпечує максимізацію прибутку, подальше збільшення об'єму діяльності є економічно не виправданим, оскільки веде до зменшення прибутку.