Методика обчислення тіньових доходів

Тіньові доходи – це доходи від будь-яких форм зайнятості, що не піддаються обліку і не оподатковуються.

За характером утворення тіньові доходи поділяються на одержані:

  • в результаті неврахованої трудової діяльності окремих осіб;
  • від прихованого використання державного майна, надання нерегламентованих послуг від прихованої участі на фінансовому ринку, ринку цінних паперів, тощо.

Неоднорідний характер утворення тіньових доходів зумовлює методичні особливості їх визначення за різними напрямами, а саме:

  • у сфері соціально-трудових відносин;
  • у виробничій сфері;
  • у сфері обігу капіталу, цінних паперів;
  • у здійсненні приватизації тощо.

Тіньові доходи у сфері соціально-трудових відносин – це одноразові доходи від різних форм неврахованої трудової діяльності.

Визначення обсягів тіньових доходів від різних форм неврахованої трудової діяльності ґрунтується на припущенні про те, що обсяги споживання продуктів і послуг з урахуванням збережень населення, придбання валюти, нерухомості тощо мають дорівнювати величині легально отриманих доходів. Позитивна різниця міжнародні ними до певної міри характеризує розміри тіньових доходів у цій сфері. Для розрахунку відповідної величини органами статистики має бути організований облік показників загального обсягу споживання продуктів і послуг, загального обсягу легальних доходів населення. Канали одержання загальних обсягів споживання продуктів і послуг: роздрібна торгівля; речовий ринок; продовольчий (приватний) ринок; ринок приватних платних послуг (навчання, охорона здоров’я, відпочинок тощо); біржі нерухомості та майна (квартири, машини, будівництво катетів, дачних будинків тощо); утворення нагромаджень (придбання валюти. облігацій внутрішньої державної позики, депозитів влади тощо).

Джерела походження загальних обсягів легальних доходів населення: заробітна плата за мінусом податків та обов’язкових платежів з урахуванням строків їх фактичної виплати; доходи від продажу коштовного майна та нерухомості; дивіденди та проценти по вкладах, погашення облігацій, внутрішньої державної позики, депозитних вкладів тощо; пенсії стипендії; пільги допомога інші соціальні виплати.

Визначення відповідних показників має здійснюватися на основі разових обстежень, а також за даними податкових інспекцій, бірж нерухомості тощо.

Загальний обсяг тіньових доходів від неврахованої трудової діяльності розраховується за формулою:

Тдт=СумаС – СумаЛД;

де Тдт – обсяг тіньових доходів від неврахованої трудової діяльності;

СумаС – загальний обсяг споживання продуктів і послуг;

СумаЛД – загальний обсяг легальних доходів населення.