Вибір об'єкта для застосування непрямих методів

Для виявлення суб’єктів підприємницької діяльності, які приховують доходи від оподаткування використовуються АРМ «КРП» (Контроль за Реалізацією Продукції) бази даних «Митниця», інформації банків, Мінстату та інших інформаційних блоків.

Вагомі перспективи застосування непрямих методів для вибору об'єкта перевірки криються у можливостях оперативних підрозділів податкової міліції.

Ці підрозділи з метою документування злочинних дій суб’єктів підприємництва та їх посадових осіб у своїй роботі керуються законодавчими актами України і відомчими документами, що регламентують оперативно-розшукову діяльність в органах внутрішніх справ.

Основним законом, що визначає порядок організації оперативно-розшукової роботи є Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Підставою для застосування комплексу непрямих методів по відношенню до суб’єкта оподаткування повинно бути ряд ознак у діяльності платника, які можуть свідчити про несплату податків, а саме:

 • документи необхідні для перевірки платника, відсутні;
 • якість бухгалтерського обліку – незадовільна;
 • доход, що задекларовано платником, не відповідає нормам рентабельності тієї сфери діяльності, в якій спостерігаються значно вищі
 • доход, що задекларовано юридичною особою, не відповідає високому рівню життя фізичних осіб засновників, за умови, що у останніх не має принципово інших джерел доходів;
 • доход, що задекларовано фізичною особою, не відповідає високому рівню її життя;
 • платник постійно звітує про збитки;
 • значна вага готівкових або товарообмінних операцій у діяльності платника.

Види непрямих методів:

 • Метод банківського депозиту – аналізу джерел походження усіх банківських депозитів.
 • Метод джерел походження і використання фондів – полягає у порівнянні доходу і інших джерел надходження з витратами.
 • Метод оцінки чистої вартості – аналізу активів і пасивів платника для визначення збільшення чистої вартості у порівнянні з доходом задекларованим за попередній звітний період.
 • Метод розрахунку відсотків – розрахунок показників на підставі інформації, що існує по аналогічним видам господарської діяльності, або даних які отримані після відповідного розслідування.
 • Валовий метод – метод розрахунку ціни за одиницю товару і загального обсягу виробництва (порівняння ціни і прибутку виходячи з загального обсягу виробництва платника податку).