Предмет економічної безпеки

Економічна безпека, як форма діяльності суб'єкта господарювання, має власний предмет. В самому загальному вигляді предметом економічної безпеки є управління економічними ризиками, що викликані вказаними вище чинниками. В більш конкретній формі ця діяльність спрямована на заходи, що передбачають:

  • виявлення чинників у внутрішньому і зовнішньому середовищі, які є джерелами загрози і небезпеки;
  • ідентифікація загроз і небезпеки, характеру їх прояву і джерел;
  • моніторинг розвитку загроз і небезпеки, оцінка їх можливих наслідків (процесу розвитку і перетворювання загрози у небезпеку, визначення порогового показника та ін.);
  • формування нормативної бази для відбиття небезпеки (для держави – закони та підзаконні нормативні акти здійснення економічної безпеки, для фірми – це втілення державних нормативних актів у статутні положення, інструкції, нормативи, накази і розпорядження тощо);
  • формування організаційних структур здійснення економічної безпеки (для держави – це інституціональні установи – міністерства, відомства, предметом діяльності яких є економічна безпека; для фірм – це приватні служби безпеки та охорони або функціональне закріплення обов'язків з економічного захисту за окремими, неспеціалізованими структурами фірми);
  • формування моделей захисту і здійснення заходів з економічної безпеки суб'єкта господарювання (формування моделей захисту та їх реалізації в практичній діяльності).

В цілому, предмет економічної безпеки визначається характером, станом і розвитком ризиків, їх оцінкою, методикою організації діяльності суб'єктів господарювання з нейтралізації їх від'ємних наслідків.