Небезпека від неконтрольованої сфери економіки

Обсяги неконтрольованої сфери економіки, як визначалося вище, на даний час в Україні перевищують порогове значення з точки зору державної безпеки у 2-3 рази.

Як вже відзначалося, різні складові неконтрольованого сектору економіки неоднозначно впливають на економічне і суспільне життя держави. Найбільш небезпечними є тіньовий і кримінальний.

Небезпека їх розвитку проявляється в наступному:

  • звуження офіційного сектору економіки, банкрутство значної частини підприємств;
  • перерозподіл національного доходу на користь паразитичного споживання;
  • наростання на неконтрольованій основі поза правових відносин, корумпованості, захоплення політичної влади кримінальними елементами;
  • формування фінансової олігархії на тлі загального зубожіння населення, що супроводжується наростанням соціально-політичної напруги в суспільстві;
  • розпад бюджетної системи, зростання державного боргу, як вимушених заходів з вирішення фінансових проблем;
  • неконтрольований відтік капіталів за кордон;
  • втрата довіри населення до державного істеблішменту.

Головна небезпека перевищення виробництва ВВП в неконтрольованій сфері економіки полягає в тому, що олігархія, яка визначає політику функціонування цієї сфери, починає диктувати власні «правила гри» легальним інститутам влади. Для цього представники тіньової і кримінальної економіки використовують накопичені капітали для власної політичної легалізації з метою контролю не тільки економічної, але й політичної та інших сфер суспільного життя. У зв'язку з цим варто звернути увагу на дві обставини:

  • по-перше, спроби встановити контроль над політичною, економічною та іншими сферами суспільного життя можуть здійснювати тільки представники тіньової і кримінальної економіки, які мають для цього достатні фінансові ресурси. Можливість таких спроб з боку представників неформальної і традиційної економіки нереальні внаслідок недостатньої фінансової сили;
  • по-друге, до тіньової і кримінальної економіки слід ставитись як до організованих сегментів неконтрольованої сфери економіки. Тому характерною відзнакою економічних злочинів в цих сегментах неконтрольованої сфери економіки є їх навмисність.

Ці обставини повинні враховуватись при формуванні політики щодо небезпеки від неконтрольованої сфери економіки.