Типи платіжних систем на основі кредитних карток

При платежах кредитними картками учасниками платіжної системи можуть бути:

  • продавець (сервер);
  • покупець (клієнт);
  • банк-емітент (банк покупця) – випускає (емітує) картки; відкриває клієнтові рахунок, пов'язаний з карткою; проводить авторизацію платежів картками (підтверджує, що на рахунку є гроші); здійснює переведення грошей з карткового рахунку клієнта на рахунок банку-еквайера;
  • банк-еквайер (банк продавця, розрахунковий банк) – це банк, з яким пов'язаний електронний магазин; здійснює розрахунки з магазином по операціях.

Платіжна система – електронні компоненти, що забезпечують здійснення платежу. Зазвичай має авторизаційний сервер (платіжний шлюз), який приймає параметри кредитної картки та дані по операції; може перевіряти, чи підключений магазин до платіжної системи.

Процесинговий центр (процесор платежу) – створюється емітентами пластикових карток (банками) та їх об'єднаннями, дозволяє здійснювати авторизацію платежів за певними типами кредитних карток.

Основні типи платіжних систем залежно від варіантів обслуговування ними покупців та продавців:

  1. «Платіжні шлюзи» – системи, що забезпечують авторизацію декількох типів міжнародних кредитних карток, причому ці картки можуть бути емітовані різними банками. Авторизація здійснюється через процесингові центри. Продавцеві необхідно відкрити Меrсhаnt Ассоunt в одному з банків, що працюють з тими самими процесинговими центрами, що и платіжний шлюз. Серед подібних систем найбільш відомі іноземні СуberСаsh (www.суbercаsh.соm), АuthorizeNet (www.authorizenet.соm) та російська Аssist (www.аssist.ru). Оплата за користування такими системами складає: $390 за підключення і 3-5% від вартості покупки.
  2. «Замкнені системи» – системи, що забезпечують авторизацію декількох типів міжнародних кредитних карток, які емітовані одним банком, причому і покупець і продавець мають укласти договір на обслуговування в цьому банку. Вони використовуються в Росії – Іnstant (www.рауbot.соm), Еліт (www.elit.ru), і в Україні – «Система Internet-комерції» банку «Аваль» (www.іnt-соmmerсе.соm).
  3. «Посередники» – системи, що здійснюють авторизацію кількох типів кредитних карток, а також беруть на себе функції прийому платежів. Вони можуть використовуватися продавцями, які не мають власного Merchant Account. Як приклади таких систем можна назвати NetМоnеуIn (www.netmoneyin.com), Ibill (www.іbill.соm). В Україні теж була спроба зробити таку систему.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.