Системи управління інвестиціями через Internet

Internet-брокерідж – послуга, що надається інвестиційним посередником (брокером) і дозволяє клієнту здійснювати купівлю-продаж цінних паперів або валюти в реальному часі через мережу Internet.

У загальному випадку послуга передбачає:

  • безпосередню можливість купівлі-продажу фінансових активів;
  • створення інвестиційного портфеля інвестора;
  • надання клієнту фінансової інформації, яка часто оновлюється (котировки цінних паперів, курси валют);
  • надання клієнту аналітичних статей, графічної інформації, допомоги професіоналів тощо;
  • можливість участі клієнта у взаємних фондах.

Internet-трейдінг – діяльність з управління інвестиціями через Internet.

Internet-трейдінг – один із найефективніших способів залучення на фондовий ринок інвесторів, що мають невеликі кошти, оскільки тарифи на послуги он-лайн-брокерів нижчі плати за участь у традиційних системах віддаленого торговельного доступу, де використовується спеціальне устаткування і канали зв'язку.

Можна виділити два типи Internet-трейдінгу:

  • передбачаючий роботу з цінними паперами (акціями, облігаціями тощо) на різноманітних фінансових біржах;
  • передбачаючий он-лайн-торгівлю на міжнародному валютному ринку FORЕХ.

Internet-брокер – це фінансова організація, що має всі необхідні ліцензії на подібну діяльність. Брокер є номінальним утримувачем цінних паперів клієнта, відкриває йому доступ до своїх торгових терміналів, підключених до торгових систем, і виконує розпорядження клієнта по операціях з інвестиційним рахунком (щодо купівлі/продажу цінних паперів або валюти).

Існує два основні способи надання брокерських послуг через Internet.

  1. Internet-брокерідж із сайта компанії – клієнт купує/продає цінні папери, складає свій інвестиційний портфель тощо безпосередньо на сайті компанії-посередника, використовує при цьому звичайний Web-броузер.
  2. Internet-брокерідж з використанням клієнтського програмного забезпечення – клієнт встановлює на своєму комп'ютері спеціальне програмне забезпечення і за допомогою нього одержує інформацію та здійснює транзакції на фінансових ринках.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.