Електронний магазин: поняття та функціональні можливості

Електронний магазин – це автоматизована торгова система, що функціонує цілодобово та забезпечує ведення всього комплексу торгово-облікових операцій. Він має свою Web-вітрину з каталогом товарів і функціями з обслуговування покупців, яка знаходиться в Internet на Web-сайті.

Для електронного магазину обов'язковою є наявність двох функціональних частин:

 • Internet-вітрина, що є автоматичним шлюзом в Internet, інтегрована із системою ведення торгових операцій;
 • система здійснення торгових операцій інтегрована з бізнес-процесом підприємства.

Для ефективного функціонування електронного магазину:

 • потрібно правильно вибрати бізнес-схеми Internet-торгівлі та правильно розв'язати організаційні питання взаємодії різних підрозділів торгової компанії з електронним магазином, а також поєднання внутрішнього бізнес-процесу з Web-вітриною;
 • необхідне технічне та програмне забезпечення оперативного аналізу, обліку, ведення та прийняття рішень по всьому комплексу торгово-облікових операцій.

Для забезпечення вказаних функцій електронного магазину необхідно, щоб він мав цілу низку унікальних властивостей, а саме:

 1. Покупець у торговому залі електронного магазину може:
  • ознайомитися з повним каталогом товарів та послуг, який допускає будь-яку міру вкладеності з будь-якою ієрархією. Наприклад, крім стислого опису товарів та послуг, покупцеві надається повний опис, що містить зображення, аудіо-, відео ролики і т. п., а також повинна бути інформація про ціну та наявність товару на складі;
  • скласти товар, що сподобався, в «кошик», який він може переглянути в будь-який момент;
  • зареєструватися або оформити разову купівлю;
  • вибрати метод доставки товарів;
  • оплатити купівлю на основі різних варіантів;
  • після вибору товару, способу його доставки та методу оплати згідно з командою покупця провести платіжну трансакцію або оформити рахунок для оплати.
 2. Для адміністративного управління електронним магазином повинна бути передбачена взаємодія з бек-офісом за допомогою звичайного браузера через спеціальний закритий вхід у систему, який дозволить:
  • каталог-менеджеру створювати та редагувати каталог товарів;
  • продукт-менеджеру вводити та модифікувати інформацію про товари;
  • керівникам запасами контролювати стан складу електронного магазину и задати кордони мінімальних запасів для кожного товару;
  • менеджерам по закупівлі забезпечувати поповнення запасу товарів в електронному магазині;
  • контакт-менеджерам обробляти та аналізувати інформацію про покупців та забезпечувати настройку індивідуальних профілів покупців.
 3. Для адміністративного контролю за електронним магазином необхідно реалізувати взаємодію з бек-офісом звичайного браузера через спеціальний закритий вхід у систему, який дозволить:
  • керівникові магазином здійснювати оперативний контроль за станом електронного магазину;
  • із запитів адміністрації та менеджерів проводити видачу інформації статистичного характеру (статистичні та бізнес-звіти про відвідувачів, куплені товари і т.п., які просто незамінні для визначення ефективності роботи магазину);
  • проводити та аналізувати електронний фінансовий ринок (банківські послуги, послуги брокерських компаній).
 4. Електронний магазин повинен мати Internet-вітрину.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.